top of page
Manglende farvelag.JPG

Retouchering / genskabelse ved farvetab

Når et maleri fremstår med farvetab i forbindelse med skader, eksempelvis ved farveafskalninger langs flængedannelser og huller - udkittes og gradueres det mistede område, hvorefter farvelaget gradvist genopbygges i form af retouchering. 

Med Malerikonservering Bernsted ApS's faglighed og mangeårige erfaring indenfor malerirestaurering kan vi rekonstruere og genskabe tabte farveområder i både ældre og moderne kunst med respekt for kunstnerens oprindelige intention. 

Retouchering og restaurering: News
bottom of page