top of page

Restaurering af et maleri

Konservering af opskallet farvelag

Restaurering af et maleri: Tekst

Maleri af J. Thorenfeld: Portæt af Fru Edel Margaretha Gyldenkrone (Güldencrone), 1771.

Billed 2 før konservering.JPG

Før konservering - totalportræt

Portrættet af Fru Edel Margaretha Gyldenkrone blev indleveret til restaurering, da maleriet var skæmmet af en tidligere ældet restaurering, hvor talrige retoucher havde ændret karakter og nu fremstod kridhvide, hvorved maleriets udtryk var ændret betydeligt.

Ansigt skålformede opskalninger 2.jpg

Før konservering - Skålformede opskalninger i farvelaget

I forbindelse med undersøgelse af maleriets bevaringstilstand kunne det konstateres, at de lyse retoucher imidlertid var det mindste problem. Ved undersøgelse af maleriets overflade blev det tydeligt, at farvelaget omkring maleriets revner havde løsnet sig fra lærredet, hvorfor der var opstået begyndende skålformede opskalninger overalt i maleriets farvelag.

Opskallet farvelag_edited.jpg

Opskalninger / krakeleringer i farvelaget

Detaljefoto af de udbredte skålformede opskalninger / krakeleringer i maleriets rød-brunlige baggrund.

Forsidesikring.jpg

Forsidesikring af maleriets farvelag

For at portrættet skulle kunne restaureres, måtte maleriets farvelag først stabiliseres ved en limimprægnering og efterfølgende fikseres på et varme- lavtryksbord. Dette var imidlertid besværliggjort, fordi maleriet havde en ældre klisterdublering, det vil sige, at der var klistret et senere hørlærred bagpå originallærredet. Denne klisterdublering måtte dog fjernes, dersom en tilfredsstillende fiksering af farvelaget skulle kunne udføres.

Fjernelse af dubleringslærred_edited.jpg

Fjernelse af den ældre klisterdublering

For at undgå farvetab medens dubleringsklister og dubleringslærred blev fjernet, måtte maleriets farvelag først sikres ved at pålime maleriet en forsidesikring af papir.

Efter fjernelse af dubleringslærred.jpg

Maleriets bagside fremstår med den originale inskription efter fjernelse af dubleringslærredet

Limstofferne i den ældede klisterdublering var tydeligt nedbrudt, hvorfor dubleringsklister kunne fjernes ved tørskrabning.
Efter bortskaffelse af dubleringsmaterialet fremkom en ældre inskription på maleriets bagside, som havde været usynlig bag dubleringslærredet.
Efter fjernelse af maleriets ældre dublering kunne maleriet nu imprægneres med et nyt bindemiddel, hvorefter maleriets farvelag kunne udrettes og fastlægges ved hjælp af varme og tryk på et lavtryksbord.

Halvt renset ansigt.jpg

Halvt renset: Venstre side af maleriet er her renset for ældet gulnet fernis og gamle lyse retoucher.

Efter optørring kunne forsidesikringen herefter fjernes.
Det oprindelige malerilærred var fint stabilt uden huller eller flænger. Der var derfor ingen grund til at påføre maleriet et nyt dubleringslærred. For at kunne genopspænde maleriet på dets blændramme, fik maleriet påsat nye lærredskanter.
Afrensning af både det ældede gulnede fernislag samt af de lysnede retoucher kunne herefter påbegyndes

Efter konservering og retouchrering total.jpg

Efter konservering og retouchering

Skaderne i farvelaget er nu blevet udrettet og retoucheret. Maleriet fremstår således igen med sin oprindelige farveintensitet, farvedybde og farveglans

Efter retouchering.jpg

Close-up af det færdigkonservede maleri

Farvelaget er nu stabiliseret og maleriet er fremtidssikret til eftertiden

Restaurering af et maleri: Press
bottom of page