top of page
Fastlægning af krakeleringer i maleriets overflade før og efter.jpg

Revner, opskalninger eller krakelering

Når et maleri over tid udsættes for skiftende klimatiske forhold eller uhensigtsmæssige opbevaringsforhold, kan der opstå revnedannelser i farvelaget, som med tiden medfører opskalninger og i sidste ende bevirker alvorligt tab af farvelag. 

Malerikonservering Bernsted ApS kan vurdere skadens akutte tilstand og omfang og herefter tilbyde en passende konservering, som kan re-etablere farvelaget og udbedre skaderne, således at de ikke længere er fremherskende eller synes værdiforringende for maleriet.


Malerikonservering Bernsted ApS kan dermed udbedre skaderne og sikre maleriets oprindelige æstetiske udtryk med henblik på bevaring for eftertiden.

bottom of page