top of page

Restaurering af et brandskadet Poul S. Nielsen maleri

Konservering af et brandskadet maleri: Press

Et brandskadet maleri - før konservering

Brandskadet maleri før konservering total.JPG

Juletiden bringer sædvanligvis lys og varme ind i stuerne med juletræer og levende lys. Det er desværre også den tid, hvor juletræer der har stået lidt for lang tid indendørs let kan antændes. Indtørrede juletræer brænder eksplosivt.

Tidligt på året blev et brandskadet maleri af Poul S. Nielsen indleveret til konservering. Maleriet var, på trods af at dets placering i den modsatte ende af stuen, særdeles skadet af varmepåvirkningen og de opvarmede gasarter. Farvelaget i maleriets øverste halvdel var som følge af den ekstreme varme præget af store opskalninger. Maleriet var kraftigt tilsodet, ligesom maleriets bagside bar præg af branden.

I tilfælde af pludselig opstående brand- eller vandskader på kunstværker står jeg til rådighed med konserveringsfaglig bistand.

Brandskadede kunstværker har typisk været udsat for stærk varme, hvorved der er opstået blæredannelser i de enkelte farvelag. Overfladerne er desuden tilsmudset af den opståede røgudvikling. Brandskadede kunstværker kan reddes gennem en konserverende og restaurerende behandling.

Behandling af det brandskadede maleri

Brandskadet maleri efter konservering total.JPG

Behandlingen af maleriet begyndte med en grundig rengøring af maleriets bagside. Maleriets blændramme blev afmonteret og renset for sodpartikler. Sod på malerilærredet blev fjernet ved let støvsugning.

Maleriets farvelag blev herefter rengjort med rensevæsker der var justeret i koncentration alt efter hvilke farvepigmenter de skulle rengøre. Farvelag der var blæret op som følge af varmepåvirkningen, blev dog let renset, idet der var fare for, at de farvepartier der var blæret op ville skalle af under rensningen.

Maleriet blev herefter imprægneret med et nyt bindemiddel, hvorefter de opblærede farvepartier blev fastlagt til lærredet under varme og tryk på et lavtryksbord. De opblærede områder blev desuden efterbehandlet med varmespartel.

Efter fastlægningen af farvelaget var tilendebragt tilfredsstillende blev de områder hvor farvelaget havde været ustabilt, renset en ekstra gang, da farvelaget nu tillod berøring med rensevæske. Skader i farvelaget blev herefter retoucheret

bottom of page