top of page
Paint Brushes

Malerikonservator Søren Bernsted

Med 40 års erfaring indenfor malerikonservering samt 25 års erfaring som chef for kunstmuseernes center for konservering tilbyder jeg nu i mit firma professionel konservering og restaurering af ældre eller nyere malerier.

Jeg behandler kunstværker af følgende materialer: 

  • Maleri på lærred

  • Maleri på træ

  • Maleri på glas

  • Maleri på metal

  • Komposit kunst / mixed media

  • Vægmaleri

  • Vægdekoration

Rådgivning og undersøgelse

Jeg kan desuden tilbyde undersøgelse og registrering af kunstværkers bevaringstilstand samt rådgivning om magasinering, klimaforhold, lysforhold og hjælp ved katastrofe. 


Tilstandsvurdering og tilstandsrapporter

Jeg udarbejder tilstandsvurderinger i forbindelse med vand- og brandskadede malerier, tilstandsrapporter i forbindelse med opkøb af kunstværker samt ved ind- og udlån af kunstværker til kunstudstillinger, ligesom jeg foretager samlingsgennemgange. 

Facility rapport

Jeg tilbyder at udarbejde facility rapporter for bygninger, der opbevarer kunstværker.

Klimakontrol

Med avanceret måleudstyr til klimakontrol og belysning rådgiver jeg om klima- og lysforhold ved udstilling og opbevaring, og kommer gerne ud og foretager en bygningsgennemgang, hvor jeg vurderer de rum eller bygninger, der skal anvendes til udstillings- eller opbevaringsbrug. 

Katastrofehjælp

Jeg står til rådighed med konservatorbistand i forbindelse med akutte situationer som brand- / vandskader eller hærværk. Jeg medvirker samtidig ved udarbejdelse af beredskabsplaner.

  • Vandskadede  malerier/kunstgenstande skal tørres op under kontrollerede forhold. Skader i forbindelse med vandskader opstår nemlig hyppigst under optørringen. F.eks. kan lærredet på et maleri krympe i forhold til farvelaget og derved medføre farvetab. Som konservator står jeg til rådighed under en eventuel krisesituation såvel in situ som på værkstedet. Her kan en eventuel akut optørring foregå ved hjælp af vores tekniske udstyr.

  • Brandskadede  kunstværker er problematiske at behandle, idet der kan forekomme uoprettelige ændringer af værkernes materialer pga. varme- og sodudvikling. Brandskadede malerier/værker kan reddes gennem konservering og restaurering, og tilnærme sig et acceptabelt udtryk. Mht. malerier kan eksempelvis de fineste penselstrøg dog gå tabt.

Kurertjeneste

Jeg kan tilbyde at varetage kurertjeneste, når kunstværker skal transporteres både nationalt og internationalt. Som kurer repræsenterer jeg ejeren af kunstværket, og min fornemste opgave er at sikre, at værkerne håndteres forsvarligt under hele forløbet, dvs. under pakning, transport, udpakning og ophængning.

Værkstedet har adresse på Østerbro i København, hvorfra jeg tilbyder landsdækkende konservering og restaurering for både offentlige og private kunder i store og små formater, så du er velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud. 

Hvad tilbyder vi: Bio

Malerikonservator

Søren Bernsted cand.scient.cons.

Malerikonservator Søren Bernsted
Hvad tilbyder vi: Billede
bottom of page