top of page

Eksempler på udførte konserveringsopgaver af samtidskunst

Pålimning af kunstners malerier på et samtidskunstværk_edited.jpg
Montering af storformat TalR maleri .jpg
Tilstandsrapport på et maleri af kunstmaler Thomas Kluge.jpg

Konservering udført på samtidskunst af kunstmaler Kaspar Bonnén

Montering og opspænding af storformat samtidskunstværk af kunstmaler Tal R

Tilstandsrapporter ved ind- og udtjek af udstilling med samtidskunstværker af kunstmaler Thomas Kluge

Konserveringseksempler : Press

Eksempler på udførte konserveringsopgaver for kirker

Altertavle efter konservering.JPG
Halvt renset altermaleri.jpg
Altermaleri halvt renset.jpg

Konservering af altermalerier for kirker. Her ses den store altertavle færdigrestaureret

Halvt renset parti af Martha. Maleriets oprindelige farveglans blev gradvist genskabt gennem restaurering

Halvt renset portræt af Jesus. Maleriet blev imprægneret med nyt bindemiddel hvorved farvelaget blev fikseret

Konserveringseksempler : Press

Uddybende eksempler på konservering af malerier

Før konservering
Maleri af Ribe by

Malerier på lærred er meget sarte overfor forskellige trykpåvirkninger der sædvanligvis resulterer i deformering af malerilærredet omkring trykstederne.
Malerierne kan imidlertid få genskabt deres oprindelige plane overflade under konserveringsprocessen på et varme- lavtryksbord.

Før konservering.jpg

Efter konservering

Her ses det konserverede maleri efter behandling på lavtryksbord, hvor buler og deformiteter er udrettet. Maleriet er desuden blevet imprægneret med nyt bindemiddel, således at farvelaget er sikret.

Ribe efter konservering.jpg

Halvt renset maleri 
før/efter

Her ses et maleri, hvor den ene halvdel af maleriet er blevet renset og hvor den anden halvdel stadig fremstår med gulnet fernis.
Maleriets originale farver fremkaldes dermed på ny, som det har set ud fra kunstnerens side i sin tid.

Halvt renset_edited_edited.jpg

Katastrofehjælp

I tilfælde af pludselig opstående vand- eller brandskader på kunstværker står jeg til rådighed med konserveringsfaglig bistand.
Vandskadede kunstværker skal tørre under kontrollerede forhold for derved at undgå krympning af malerilærredet, ligesom afskalning af farvelaget derved kan forhindres. Det er således vigtigt at værkerne kommer under en konserveringsfaglig behandling straks efter at skaden er opstået.
Brandskadede kunstværker har typisk været udsat for stærk varme, hvorved der er opstået blæredannelser i de enkelte farvelag. Overfladerne er desuden tilsmudset af den opståede røgudvikling.
Brandskadede kunstværker kan reddes gennem en konserverende og restaurerende behandling.

før konservering detalje.JPG

Restaurering af samtidskunst

Samtidskunst har ofte skader, der er forårsaget af håndteringen af værkerne. Skader der opstår, fordi samtidskunst typisk ses uden traditionelle prydrammer. Dette betyder, at maleriernes kanter er anderledes mere sårbare overfor håndtering end ældre kunst, hvor prydrammer under håndtering beskytter værkerne.

IMG_8924_edited_edited.jpg

Samtidskunst

Skader på den nyere tids malerier er ofte mere problematisk at restaurere end tidligere tiders malerier. Dette skyldes kunstnernes materialevalg, samt at skader på monokrome farvepartier er mere tidskrævende at behandle end skader hvor pastositet og farver er varierende.

Unknown2.jpeg
Konserveringseksempler : Press
bottom of page